خانه ای خواهيم             ساخت                                   زیر پا فرش             غرور                                                سایه بانش همه             عشق                                     و حصارش همه تکرار صفا

   

منوی اصلی

 صفحه اصلی
 
اخبار
اسناد تعاوني
 فرم ها
 آگهي تاسيس
 اساس نامه

 تماس با ما

 

درباره

شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت كيسون در تاريخ  29/02/87 و تحت شماره 324210 در اداره ثبت شركتها  و موسسات غير تجاري به ثبت رسيده است.

خلاص موضوع فعاليت شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت كيسون عبارتنداز :
تهيه زمين با كاربري مناسب از منابع  مجاز به منظور احداث مسكن .
فعاليت هاي ساختماني و عمراني در زمينه ساخت اماكن تجاري اداري مذهبي درماني ورزشي شهرك سازي.
خريد واحدهاي مسكوني نيمه تمام و تكميل و فروش آنها به خريداران
.
انجام ساير فعاليتهاي مرتبط با شركت از جمله خدمات نقشه كشي و بقيه مطابق با مواد مندرج در اساسنامه.

عضويت در سايت 
  گروه
عضويت در سايت
كلمه عبور را فراموش كرده ام

  آمار بازديدها:

 
اعضاء

 سامانه مشاهده امتیاز و وضعیت مالی
 
پروژه ها

پروژه 48 واحدي پرند

 اسامي اعضاء
 
مكاتبات اداري
 اخبار پروژه پرند

پروژه  هشتگرد

 اسامي اعضاء
 
مكاتبات اداري
 اخبار پروژه هشتگرد

اخبار تعاوني

موضوع :‌ آخرين اخبار در رابطه با تعاوني

توضیحات:

- اطلاعیه جدید پروژه هشتگرد (متن اطلاعیه )  

-آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول و دوم 1397 (آگهی نوبت اول - آگهی نوبت دوم  -  اطلاعیه وکالت - فرمهای معرفی نماینده  -  داوطلب عضویت در سمت بازرس)  

- آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم 1396 (آگهی -  اطلاعیه وکالت - فرم معرفی نماینده )

- آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم 1396 (آگهی -  اطلاعیه وکالت - فرم معرفی نماینده )

- آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 1396 (آگهی -  اطلاعیه وکالت - فرم معرفی نماینده )   

- آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول 1396 (آگهی نوبت اول -  اطلاعیه وکالت - فرمهای معرفی نماینده  - کاندیدا بازرس - هیئت مدیره)  

- بودجه دفتر تعاونی در سال  1395 ( لینک )

- ترازنامه و صورت های مالی  سال  1394 ( لینک )

- آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه(نوبت دوم - آگهی روزنامه)  - (نوبت سوم- آگهی روزنامه)  -(فرم وکالت)  

- اطلاعیه در رابطه با اعضاء هیئت مدیره(متن)- تعیین زمان برگزاری مجمع عادی (متن)و فوق العاده سالیانه(متن)

- دعوت از اعضاء تعاونی مسکن جهت کاندیدا شدن در عضویت هیئت مدیره و بازرس قانونی  (متن اطلاعيه)  

- صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1393.12.29 شرکت تعاونی مسکن کارکنان کیسون (لينك)  

- برآورد هزینه کل پروژه ساخت مسکن 336 واحدی هشتگرد (لينك)

- آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول و دوم  (فايل 1  -  فايل 2  -  فرم وکالت - فرم عضویت بارزس) 

- دريافت لوح سپاس توسط آقاي مهندس قويدل از جناب آقاي مهندس انصاري (لينك)

- آگهیدعوت مجمع عمومیعادیسالیانه نوبت اول شركت تعاوني مسكن كاركنان كيسون (متن)(عضويت)(نماينده) 

- قرارداد  نظارت پروژه  336 واحدي هشتگرد فاز 4 محله 1 (لينك)

- آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده تعاوني مسكن كيسون - نوبت سوم  (لينك)  

- گزارش عملكرد تعاوني در پروژه 48 واحدي پرند  (لينك) و 336 واحدي شهر جديد هشتگرد 26/02/91(لينك)  

- اطلاعيه درج مشخصات متقاضي در فيش هاي ارسالي . 05/02/91(لينك)  

- اطلاعيه ارسال فيشهاي پرداختي اعضاء پروژه هشتگرد (لينك )  

- ورقه ورود به مجمع عمومي عادي سال 90 تعاوني مسكن كيسون (لينك )  

- آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت تعاوني مسكن (لينك آگهي)   ينك روزنامه رسمي)

- اطلاعيه جديد در رابطه با 48 واحد پرند (لينك)  و  پروژه هشتگرد (لينك)  

- اطلاعيه تغيير محل جديد دفتر شركت تعاوني كيسون (لينك)

اطلاعيه مهم برگزاری مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده نوبت دوم در روز جمعه 26/1/90 رأس ساعت 10 صبح در طبقه چهارم دفتر مركزي   24/1/90  فايل 1  -  فايل 2  -  فايل 3

- اطلاعيه مهم برگزاری مجمع عمومی سالیانه تعاونی مسکن درتاریخ 8/12/89- فایلهای پیوست:   17/11/89

  فایل 1 - فایل 2- فایل 3 - فایل 4 - فایل 5 - فایل 6 - فایل 7 - فایل 8 - فایل 9 - فایل 10 - فایل 11 - فایل 12

- گزارش مراسم قرعه كشي 48 واحدي پرند (لينك)

- اطلاعيه مهم پروژه 48 واحدي مسكن مهر پرند 17/7/89(لينك)

بروز رساني بخش پروژه 48 واحدي پرندزارش فعاليتهاي انجام شده 03/06/89)

- بروز رساني بخشهاي (آخرين ليست اعضاي تعاوني- پروژه پرند - پروژه هشتگرد)

- اطلاعيه در خصوص مجمع عمومي مورخ 88.12.21  (لينك)  - معرفي نماينده تام الاختيار  (فرمها)

- چاپ آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم در روزنامه جمهوري اسلامي (اسناد تعاوني)    

 

 
 
 
 


 

 

 

 
گزارش

موضوع :‌ گزارش عملكرد هيئت مديره تعاوني

تاريخ انتشار :

تهيه كننده :

توضیحات:

- نامه عملكرد هيئت مديره تعاوني (لينك)
- جدول برآورد سهم هر يك متر مربع آپارتمان بابت خريد زمين و تراكم در محل هاي مختلف (لينك)
- متقاضيان طرح مهر 99 ساله.(لينك)
- مشخصات زمين هاي معرفي شده.(لينك)
 

 

 

 
نقشه دفتر تعاوني


 
 
پست الكترونيكي 

کلیک کنید

درخواست ايجاد E-mail 

برای عضویت می توانید روی این لینک کلیک کنید.  
   
     

 

All Rights Reserved 2008 © By mehradg
http://www.kehc.ir