خانه ای خواهيم             ساخت                                   زیر پا فرش             غرور                                                سایه بانش همه             عشق                                     و حصارش همه تکرار صفا

   

منوی اصلی

 صفحه اصلی
 
اخبار
اسناد تعاوني
 فرم ها
 آگهي تاسيس
 اساس نامه

 تماس با ما

 

درباره

شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت كيسون در تاريخ  29/02/87 و تحت شماره 324210 در اداره ثبت شركتها  و موسسات غير تجاري به ثبت رسيده است.

خلاص موضوع فعاليت شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت كيسون عبارتنداز :
تهيه زمين با كاربري مناسب از منابع  مجاز به منظور احداث مسكن .
فعاليت هاي ساختماني و عمراني در زمينه ساخت اماكن تجاري اداري مذهبي درماني ورزشي شهرك سازي.
خريد واحدهاي مسكوني نيمه تمام و تكميل و فروش آنها به خريداران
.
انجام ساير فعاليتهاي مرتبط با شركت از جمله خدمات نقشه كشي و بقيه مطابق با مواد مندرج در اساسنامه.

عضويت در سايت 
  گروه
عضويت در سايت
كلمه عبور را فراموش كرده ام

  آمار بازديدها:

 
اعضاء

 اطلاعات اعضاء
 
ليست اعضاء
صورتحساب اعضاء هشتگرد
پروژه ها

پروژه 48 واحدي پرند

 اسامي اعضاء
 
مكاتبات اداري
 اخبار پروژه پرند

پروژه  هشتگرد

 اسامي اعضاء
 
مكاتبات اداري
 اخبار پروژه هشتگرد

اخبار تعاوني

موضوع :‌ آخرين اخبار در رابطه با تعاوني

توضیحات:

- اطلاعيه مهم در رابطه با پروژه 336 واحدي شهر جديد هشتگرد (لينك)  

- دريافت لوح سپاس توسط آقاي مهندس قويدل از جناب آقاي مهندس انصاري (لينك)

- آگهیدعوت مجمع عمومیعادیسالیانه نوبت اول شركت تعاوني مسكن كاركنان كيسون (متن)(عضويت)(نماينده) 

- اطلاعيه متن نهايي قرارداد خام پروژه هشتگرد (لينك)  

- قرارداد  نظارت پروژه  336 واحدي هشتگرد فاز 4 محله 1 (لينك)

- آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده تعاوني مسكن كيسون - نوبت سوم  (لينك)  

- پرداخت مرحله دوم از هزينه هاي اخذ پروانه پروژه 336 واحد شهرجديد هشتگرد (لينك)  

- گزارش عملكرد تعاوني در پروژه 48 واحدي پرند  (لينك) و 336 واحدي شهر جديد هشتگرد 26/02/91(لينك)  

- اطلاعيه درج مشخصات متقاضي در فيش هاي ارسالي . 05/02/91(لينك)  

- اطلاعيه ارسال فيشهاي پرداختي اعضاء پروژه هشتگرد (لينك )  

- ورقه ورود به مجمع عمومي عادي سال 90 تعاوني مسكن كيسون (لينك )  

- آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت تعاوني مسكن (لينك آگهي)   ينك روزنامه رسمي)

- اطلاعيه جديد با موضوع اعلام شرح هزينه هاي مراحل اخذ پروانه و ...  پروژه هشتگرد (لينك)  

- اطلاعيه جديد در رابطه با 48 واحد پرند (لينك)  و  پروژه هشتگرد (لينك)  

- صورتجلسه تحويل زمين در شهر جديد هشتگرد (لينك)

قرارداد واگذاري زمين در ناحيه مسكوني شركت عمران شهر جديد هشتگرد (لينك)

- اطلاعيه تغيير محل جديد دفتر شركت تعاوني كيسون (لينك)

اطلاعيه مهم برگزاری مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده نوبت دوم در روز جمعه 26/1/90 رأس ساعت 10 صبح در طبقه چهارم دفتر مركزي   24/1/90  فايل 1  -  فايل 2  -  فايل 3

- اطلاعيه مهم برگزاری مجمع عمومی سالیانه تعاونی مسکن درتاریخ 8/12/89- فایلهای پیوست:   17/11/89

  فایل 1 - فایل 2- فایل 3 - فایل 4 - فایل 5 - فایل 6 - فایل 7 - فایل 8 - فایل 9 - فایل 10 - فایل 11 - فایل 12

- گزارش مراسم قرعه كشي 48 واحدي پرند (لينك)

- اطلاعيه مهم پروژه 48 واحدي مسكن مهر پرند 17/7/89(لينك)

بروز رساني بخش پروژه 48 واحدي پرندزارش فعاليتهاي انجام شده 03/06/89)

- بروز رساني بخشهاي (آخرين ليست اعضاي تعاوني- پروژه پرند - پروژه هشتگرد)

- اطلاعيه در خصوص مجمع عمومي مورخ 88.12.21  (لينك)  - معرفي نماينده تام الاختيار  (فرمها)

- چاپ آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم در روزنامه جمهوري اسلامي (اسناد تعاوني)    

 

 


 

 

 

 
گزارش

موضوع :‌ گزارش عملكرد هيئت مديره تعاوني

تاريخ انتشار :

تهيه كننده :

توضیحات:

- نامه عملكرد هيئت مديره تعاوني (لينك)
- جدول برآورد سهم هر يك متر مربع آپارتمان بابت خريد زمين و تراكم در محل هاي مختلف (لينك)
- متقاضيان طرح مهر 99 ساله.(لينك)
- مشخصات زمين هاي معرفي شده.(لينك)
 

 

 

 
نقشه دفتر تعاوني

آدرس دفتر


 
 
پست الكترونيكي 

کلیک کنید

درخواست ايجاد E-mail 

برای عضویت می توانید روی این لینک کلیک کنید.  
   
     

 

All Rights Reserved 2008 © By mehradg
http://www.kehc.ir